FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Despec Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
27.04.2023
Genel Kurul Tarihi
30.05.2023
Genel Kurul Saati
11:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve 2023 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 Temmuz-Aralık dönemi ücretlerine ilişkin geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - 2022 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, pay geri alım programının onaylanması,
12 - 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - 2022 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Despec Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Despec Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Despec Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.05.2023 Salı günü saat 11:15'te yapılan olağan genel kurulunda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.