FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Esas sözleşme tadiline ilişkin genel kurul kararı 26.05.2023 tarihinde tescil edilerek 26.05.2023 tarih ve 10839 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
14
26/05/2023
26/05/2023
10839

Kredi Hesaplama