FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulumuzun 30.05.2023 tarihli toplantısında;

1)Eczacıbaşı Topluluğu'nun tüm kuruluşlarını kapsayan ve ekte yer alan;
• Eczacıbaşı Topluluğu Çevre ve İklim Değişikliği Politikası,
• Eczacıbaşı Topluluğu Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim Politikası ve
• Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Hakları Politikası'nın

Şirketimizce kabulüne ve söz konusu politikaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanmasına,

2) Şirketimizce 30 Aralık 2021 tarihinde kabul edilerek uygulamaya alınan;
• Eczacıbaşı Topluluğu Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası'nda ve 
• Eczacıbaşı Topluluğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'nda

yapılan değişiklik önerilerinin Şirketimizce aynen kabulüne ve revize edilen politikaların internet sitemizde yayımlanarak uygulamaya alınmasına
karar verilmiştir.