FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ortakları Ahmet Rauf Mollaoğlu, Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından Şirketimize iletilen açıklama ile; satan ortak Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Şirketimizin diğer ortağı olan Ali Zontur'a 2.713.606 adet B grubu pay ve Mustafa Zontur'a 2.713.606 adet B grubu olmak üzere toplam 5.427.212 adet payların devredilmesi konusunda taraflar arasında 30.05.2023 tarihli (bugün) Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı ve bu kapsamda ilgili payların devrinin 30.05.2023 tarihinde (bugün) tamamlandığı hususu Şirketimize bildirilmiştir.

İlgili pay devirleri neticesinde, Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun Şirket nezdinde 1.122.788 adet B grubu payı kalmış olup, Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun Şirket nezdinde 2.000.000 adet, Ali Zontur'un 2.000.000 adet ve Mustafa Zontur'un 2.000.000 adet A grubu payı bulunmaktadır. Dolayısıyla A grubu pay sahipliğinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Yukarıda belirtilen devir işlemi neticesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") hükümleri uyarınca, Şirket nezdinde yönetim kontrolü değişikliği oluşmayacaktır.  

      Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama