FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 30.05.2023 tarih 2023/26 sayılı toplantısında,

İstanbul İli Sarıyer İlçesi Maslak Mahallesi  11 ada 87 No' lu parselde kayıtlı,  tapu kayıtlarında yüzölçümü 9.034 m2  olan arsada ("Arsa"), arsanın %12 payına sahip malikleri (Üçüncü  Grup) ile  30.05.2023 tarihli Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi yapılmasına, diğer grup (kalan %28) ile bu amaçla görüşmelerin devam ettirilmesine,

toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Söz konusu arsa için Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 28.06.2022 tarih ve Özel 2022-524 sayılı Değerleme Raporuna ("Ekspertiz Raporu") göre taşınmaz üzerinde kat karşılığı yöntemiyle proje geliştirilmesi halinde makul paylaşım oranının iş geliştirici %50-55 aralığında tespit edilmiştir.

Böylelikle Şirketimiz ile %72 oranında hisse sahipleriyle sözleşme imzalanmış olduğundan 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu gereği gerekli 2/3 çoğunluk geçilmiştir.

Her ne kadar geri kalan hissedarlar ile görüşmelere devam edilecek ise de Kentsel Dönüşüm Kanunu gereği ilgili belediye ve resmi kurumlar nezdinde proje geliştirilmesine yönelik izin başvurularına başlanacaktır.

Bu kapsamda;

Geliştirilen proje için çizilen mimari konsepte göre toplam inşaat alanı 50.000 m2,toplam satılabilir alanın ise 32.000 m2 olabileceği öngörülmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.