FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Temiz Oda Alımı ve Montajı
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü (TÜBİTAK UME)
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Tekno Elektromanyetik Mühendislik San ve Tic A.Ş.
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%51
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/05/2023
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
30/05/2023
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Olumlu
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
1.786.800 EURO + KDV
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bağlı ortaklığımız Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş., Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023/448191 numaralı ihalede, TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği 19. maddesine dayanılarak, 12.05.2023 tarihinde düzenlenen ihalede KDV hariç toplam 1.786.800 EURO'luk verilen teklifin en avantajlı teklif olduğu, ihalenin uhdemizde kaldığını Şirketimiz'e bildirmiştir.

Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama