FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30 Mayıs 2023 tarih ve 2023/20 numaralı toplantısında;

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılması katılanların oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

  

Denetim Komitesi:

  

Başkan: Mustafa DURSUN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Üye     : Remzi ERİM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Kurumsal Yönetim Komitesi:

  

Başkan: Remzi ERİM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Üye     : Neriman ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

  

Üye     : Murat KEDİCİ - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

  

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

  

Başkan: Mustafa DURSUN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

Üye     : Cüneyt ULAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi

  

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama