FİNANS

Özet Bilgi
Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
207.750.000
Mevcut Sermaye (TL)
41.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
69.500.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010
2.250.000
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0
39.300.000
27.950.000
71,11959
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
41.550.000
27.950.000,000
67,26835
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2Elle Holding S.A.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
31.05.2023
Ek Açıklamalar
31.05.2023 tarihinde tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı_08.05.2023.pdf
EK: 2
Tahsisli Kullanım Yeri Raporu_08.05.2023.pdf

Kredi Hesaplama