FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. paylarının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin SPK başvurusunun yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
KCHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.05.2023
Bölünme Yöntemi
Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler
Koç Holding A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu
Holding ve yatırım
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
6.504.705
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Para Birimi
TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2022
Mevcut Sermaye (TL)
219.800.767
Ulaşılacak Sermaye (TL)
205.905.619
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Pay Değişim Oranı
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet ISIN
Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0
219.800.767
0,78922
13.895.148
6,3217
TRAKCHOL91Q8
6.504.705
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
31.05.2023
Ek Açıklamalar

30 Mayıs 2023 tarihinde kamuya açıkladığımız üzere, Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş. (Aygaz)'nin aktifinde yer alan ve borsada işlem görmeyen Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08-TL nominal değerli KFS paylarının tamamının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding")'ye devredilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Şirketimiz ve Koç Holding tarafından hazırlanan ekli duyuru metninin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.


Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1
Duyuru Metni P2.pdf - Duyuru Metni