FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[AFYON, ALARK, AYES, KLMSN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
AFYON.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2 TL Teorik Fiyat: 8,94 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

ALARK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,7 TL Teorik Fiyat: 67,05 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

AYES.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2444445 TL Teorik Fiyat: 18,746 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

KLMSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0757575 TL Teorik Fiyat: 17,144 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama