FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ISMEN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_TransactionCancellationAbstract|
İşlem İptali
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_RelatedMarketplace|
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
oda_RelatedMarket|
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
oda_RelatedStock|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İlgili İşlem Sırası
KZISH.V
oda_AgreementNumber|
Sözleşme No
0AB77202000FAE09; 0AB77202000FAE0A; 0AB77202000FB062; 0AB77202000FB495; 0AB77202000FB8C4
oda_TransactionDate|
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/06/2023
oda_ReasonOfCancellation|
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

 

Kredi Hesaplama