FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
19.04.2023
Genel Kurul Tarihi
24.05.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak No:36 Sinpaş Plaza Beşiktaş
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul' un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının tespiti,
10 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
15 - Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.Maddesinin Tadilinin Onaylanması,
16 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte pdf olarak yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
31.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü, saat 11.00'de Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Sinpaş Plaza Beşiktaş İstanbul adresinde gerçekleştirdiği 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama