FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Teklifinin Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
04.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
01.06.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, SAYAS, TRESAYR00013
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021
0
0
B Grubu, SAYAS, TRESAYR00013
0
0
Ek Açıklamalar


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Dividend Distribution Proposal Table for the Year 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
77.250.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
5.150.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
194.881.864
193.061.968,88
4. Vergiler ( - )
40.595.078
42.883.348,56
5. Net Dönem Kârı
153.157.016
150.178.620,32
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
7.508.931,02
7.508.931,02
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
145.648.084,98
142.669.689,3
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
145.648.084,98
142.669.689,3
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
100.000
100.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
145.748.084,98
142.769.689,3
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
145.748.084,98
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Ortaklığın net dönem karı 194.881.864 - 40.595.078 = 154.286.786 Türk Lirasi olup bu tutarın 28.144 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 1.101.626 Türk liralık kısmı Diğer kapsamlı gelir tablosunu yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (154.286.786 - 28.144 - 1.101.626 ) = 153.157.016 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

Kredi Hesaplama