FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 1/6/2023 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yapılmış olup Yönetim Kurulumuz tarafından 1/6/2023 tarih ve 2023/36 sayılı Kararı ile:

  

§  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite" isimli komitelerin oluşturulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

  

§  Bunların haricinde ayrıca birer "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmasına gerek olmadığına, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca söz konusu komiteler tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından gerçekleştirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

  

§  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Fırat'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali İlker Koç'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (ve aynı zamanda Finansal İşler Yöneticisi) Harun Yıldızhan'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.

  

§  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali İlker Koç'un Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Fırat'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.

  

§  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Fırat'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Ali İlker Koç'un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmalarına oybirliğiyle karar verilmiştir.

  

§  Yönetim Kurulu bünyesinde bunların haricinde herhangi bir komite oluşturulmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verilmiştir.

  

§  Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama