FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Gizli Tutulmuştur.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/06/2023
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, İrlanda'da yerleşik özel bir firma ile 02.06.2023 tarihinde 5.148.720.-GBP (Beşmilyonyüzkırksekizbinyediyüzyirmi İngiliz Sterlini) tutarında, 2 ayrı proje kapsamında "2 Adet 180 mvA 110/33-6,3 kv Güç Transformatörü," sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme süresi 13-14 ay olarak belirlenmiştir. 

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 14 gün içerisinde % 15 sipariş avansı, dizayn dokümanlarının onaylanması ve üretime başlanmasından itibaren 14 gün içerisinde de %20'lik kısmı, üretim ve testlerinin yapılmasından itibaren 14 gün içerisinde de kalan kısmı tahsil edilecektir. 

Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,82' dir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. 

        Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama