FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU
347.114.171,00
TRY
21,69
Olgun ZORLU
241.470.728,00
TRY
15,09
Zeki ZORLU
113.189.404,00
TRY
7,07
Türkan ZORLU
7.545.960,00
TRY
0,47
Zülal ZORLU
7.545.960,00
TRY
0,47
Selen ZORLU MELİK
7.545.960,00
TRY
0,47
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU
7.545.960,00
TRY
0,47
Şehminur AYDIN
7.545.960,00
TRY
0,47
Mehmet Emre ZORLU
7.545.960,00
TRY
0,47
Şule ZORLU
7.545.960,00
TRY
0,47

Kredi Hesaplama