FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 24.05.2023 tarihinde, diğer hususlar yanında, ana sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 162.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 383.800.000 TL artırılarak 545.800.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Anılan karara istinaden Hâkim Ortağımız Çelik Holding A.Ş. 01.06.2023 tarih ve 2023/06-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizce yapılacak söz konusu bedelli sermaye artırımına iştirak edilmesine ve Çelik Holding A.Ş. hisse payına isabet eden tutar olan 345.420.000 TL'nin Çelik Holding'in Şirketimize 07 Aralık 2022 tarih ve 12-02 karar sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde sermaye avansı olarak ödediği 55.849.800 TL ile muhtelif tarihlerde yine sermaye avansı olarak ödediği 289.570.200 TL olmak üzere toplamda 345.420.000 TL'den karşılanmasına ve son olarak rüçhan hakkı kullanımı sonrası sermaye artış tutarının karşılanması amacıyla halka arz edilen payların gerektiği takdirde satın alınmasına karar verilmiştir.