FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Gizli Tutulmuştur.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/06/2023
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz,

Özel bir firma ile 05.06.2023 tarihinde 1.905.000.- USD (Birmilyondokuzyüzbeşbin Amerikan Doları) tutarında, 2 ayrı proje kapsamında " 1 Adet 80/100 mvA 154/33,4 kV Güç Transformatörü, 3 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 46 Adet Hücre, 2 Adet Dağıtım Transformatörü" sözleşmesi imzalanmıştır. Mamuller, 7 - 8 ay içerisinde teslim edilecek olup, sözleşme süresi 7 - 8 ay olarak belirlenmiştir. 

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 30 gün içerisinde % 20 sipariş avansı, sevkiyat sonrası ise 45 gün içesinde % 80 lik kalan kısım tahsil edilecektir.

Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,53' dir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

Kredi Hesaplama