FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 285.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.400.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak nakden 65.000.000 TL artırılarak 350.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01/06/2023 tarihinde tescil edilmiş olup Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ekte yer almaktadır. 
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6. Sermaye
01/06/2023
01/06/2023
10843

Kredi Hesaplama