FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
SPK'nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliği'nin 34. Maddesi kapsamında portföyümüzdeki gayrimenkuller hesap dönemimizin son 3 ayında (yılın son çeyreğinde) değerlemeye tâbi tutulmakta olup  gayrimenkul fiyatlarındaki değişim ve 2023 yılında artan iş hacmimizin portföyümüzdeki varlıkların değerlerinde kayda değer değişikliklere sebep olabileceği öngörüldüğünden, sonuçları 30 Haziran 2023 tarihli bağımsız denetimden geçecek finansal raporlarımızda görülmek üzere ara dönem gayrimenkul değerlemeleri çalışmaları başlatılmıştır.   

Kredi Hesaplama