FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin gerekli izinler doğrultusunda değiştirilmesiyle; 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.06.2023 tarihli ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmiştir.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Kuruluş
18/04/1996
22/04/1996
4024
3.madde adres değişikliği
27/06/1996
30/07/1996
4091
3.,5.,6.,7.,8.,10.,11.,12.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,23.,24.,25.,26.,28.,29.,31. ve 32. maddelerinin tadil edilmesi ile geçici 1.,2.,3.,4. ve 5. maddelerinin yürürlükten kaldırılması
10/06/1999
18/06/1999
4815
5. maddenin yeni şekli ile tadili
16/11/1999
18/11/1999
4922
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,31. ve 32. maddelerinin tadil adilmesi ile Kanuni Hükümler başlığı altında 33. maddenin eklenmesi
05/07/2004
08/07/2004
6088
8'inci maddesinin değiştirilmesine, Geçici 1'inci maddenin eklenmesine,
28/04/2009
04/05/2009
7303
-
06/05/2009
7305
3. maddenin Şirketin Merkez ve Şubeleri
07/01/2010
12/01/2010
7477
2.,5.,6.,8. ve 29. maddelerinin değiştirilmesi ile anasözleşmemize 34. maddenin ilave edilmesi
02/04/2010
07/04/2010
7538
8. maddenin değiştirilmesi
09/11/2010
12/11/2010
7689
3.,11.,12.,23.,26. maddelerinin tadili ile Yeni eklenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 35. Madde ile yeni eklenen Anasözleşme Değişikliği 36. maddenin eklenmesi
02/08/2012
09/08/2012
8130
3.,6.,7.,8.,12.,13.,14.,15.,17.,18.,19.,21.,23.,24.,25.,26.,27 ve 29. maddelerinin değiştirilmesine sözleşmeden 20. maddesinin çıkarılması
17/09/2013
23/09/2013
8410
8. maddesinin değiştirilmesi,
19/12/2014
25/12/2014
8723
12. maddesinin değiştirilmesi,
19/02/2018
23/02/2018
9523
3.maddesinin değiştirilmesi,
31/07/2018
06/08/2018
9636
-
10/08/2018
9640
8.maddesinin değiştirilmesi,
03/12/2019
05/12/2019
9966
2.,3.,ve 8. maddelerinin değiştirilmesi
02/06/2023
05/06/2023
10845

Kredi Hesaplama