FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2023
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 162.000.000 TL olan sermayesinin %236,91 artış ile 545.800.000 TL'ye artırılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.06.2023 tarihinde başvuru yapılmış olup, SPK'ya sunulan Taslak İzahname ekte kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu onayına takiben kesinleşecek izahname ayrıca ilan edilecektir.

Kredi Hesaplama