FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Şirketimizin ve Bağlı Ortaklarının Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Belediyeler ve Ticaret Odalarına ait tüm borçlarımız yapılandırılmıştır. Yapılandırma taksitlerimiz 10/01/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığımız kira süresi uzatımı ek protokolü kapsamında, kiracımız Galeri Kristal Turizm İnş. Paz.ve Tic. A.Ş. tarafından Kundu Otelimizin kiralarına mahsuben ödenecektir.
Kurumlar ve/veya konu itibariyle yapılandırılan borçların dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

KURUMLARYapılandırılmış Toplam Tutarlar
VERGİ DAİRELERİ79.343.539,48
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI12.520.317,34
BELEDİYELER1.806.013,32
TİCARET ODALARI127.569,71
MATRAH  ARTIRIMLARI1.891.023,64
TOPLAM95.688.463,49


Kredi Hesaplama