FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInHeadOfficeAdressAbstract|
Şirket Merkezi Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PreviousCompanyHeadOffice|
Eski Şirket Merkezi
İran Cad. N21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D.366 Kavaklıdere /ANKARA
oda_NewCompanyHeadOffice|
Yeni Şirket Merkezi
İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı Ragıp Şamlı İş Merkezi Blok N 6 İç Kapı N 706 Konak / İZMİR
oda_DateOfChange|
Değişiklik Tarihi
07/06/2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı neticesinde, Şirket Merkezimiz "İran Cad. N21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D.366 Kavaklıdere /ANKARA" adresinden, "İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı Ragıp Şamlı İş Merkezi Blok N 6 İç Kapı N706 Konak / İZMİR" adresi olarak belirlenmiş ve 05.06.2023 tarihli ve 14:41:34.saatli Genel Kurul tesciline ilişkin Kap açıklamamız ile bildirilmiştir. 

Şirketimizin "İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı Ragıp Şamlı İş Merkezi Blok N 6 İç Kapı N 706 Konak / İZMİR" adresine nakledilmesine ve yapılacak adres değişikliğinin ilgili resmi kuruluşlara bildirilmesine karar verilmiş olup, sözkonusu adres değişikliği İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.06.2023 tarihinde tescil edilerek, 07.06.2023 tarihli ve 10847 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

Kredi Hesaplama