FİNANS

Özet Bilgi
Yurt İçi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ALBRK
Yetkili Organ Karar Tarihi
02.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı
14.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
08.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 14.500.000.000.-TL (On Dört Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Başvuruya ilişkin Kurul onayına sunulan dokümanlara web sitemizden (https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2023/ ) ulaşabilirsiniz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama