FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2023
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
1498
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

İZMİR – 03.08.2023

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

A) ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan 2023 yılı ilk altı aylık konsolide finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.

B) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde; yürürlükte bulunan raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan konsolide finansal tablolar ve yönetim kurulu raporundaki bilgiler;

               1- ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, herhangi bir eksiklik içermemekte,

                    2- işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zarar durumuyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmakta olup, faaliyet raporu da işin gelişimi ve performansı ile işletmenin finansal durumu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizlikleri dürüstçe yansıtmaktadır.


Bilgilerinize arz olunur.

  Saygılarımızla,


ERCAN KARAİSMAİLOĞLU - Finansal Raporlamadan Sorumlu Mali İşler Direktörü

BAHRİ HÜSEYİN ZÜHAL - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

MEHMET CEMALİ DİNÇER - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi