FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesini değiştirmiştir. Söz konusu değişiklik, 24.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 10903 sayılı ve 29.08.2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.


Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
13. Madde
24/08/2023
29/08/2023
10903

Kredi Hesaplama