FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 – 31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.08.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
04.09.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.09.2023 / 10907
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 31.08.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul  Toplantısında, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi Finansal  Tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "RSM Turkey Arkan  Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş." nin seçilmesine ilişkin karar  İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.09.2023 tarihinde tescil  edilmiş olup, 05.09.2023 tarihli ve 10907 sayılı Türkiye Ticaret Sicil  Gazetesi'nde ilan olmuştur.

 

 

   

Pay Sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Kredi Hesaplama