FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hıdır M. Çolpan özel sebeplerle (yurtdışına yerleşeceği için) bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden 05.09.2023 tarihinde istifa etmişti. Kendisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim komitesinde görev yapmaktaydı.

Yönetim Kurulumuzun 06.09.2023 tarihli kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında; şirketimizde Muhasebe Müdürü ünvanı ile çalışan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları bukunan Sayın Murat Balpınar'ın mevcut görevinin sonlandırılarak, ilgili tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği'ne ve yine tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne atanmasına karar verilmiştir.Kredi Hesaplama