FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı katılanların oy birliği ile almıştır. 

Şirketimizin fon kullanıcısı olacağı yapıda, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.(VKŞ) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK) düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri    çerçevesinde, yurt içinde toplam 1.500.000.000,-TL tutarına kadar nominal değerde kira sertifikası ihraç edilmesi amacıyla, 

1-Şirketimizin sahip olduğu elektrik dağıtım lisansı çerçevesinde yürüttüğü elektrik dağıtım faaliyeti kapsamında, İhraç Tarihi'ne kadar yaptığı yatırımlar karşılığında Şirketimiz tarafından elde edilecek yatırım itfa gelirlerinin VKŞ ile paylaşılmasına, bu hususlara ilişkin olarak Şirketimiz ve VKŞ arasında adi ortaklık kurulmasına ve bu amaçla gerekli sözleşmelerin imzalanmasına, 

2-Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer resmi otoriteler, borsa ile diğer ilgili taraflar nezdinde kira sertifikası ihracına ilişkin olarak gerekli tüm iş ve işlemlerin tesis edilmesine ve gerekli her türlü işlemin gerçekleşmesine,  oy birliği ile karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur. 

Kredi Hesaplama