FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mesa-Asl Adi Ortaklığı
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/09/2023
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Hasılat ve Karlılığa Olumlu Etkisi
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

MESA-ASL Adi Ortaklığı  ile  İstanbul- Etiler   lokasyonunda yer alan  Mesa Etiler Karanfilköy  Kentsel Dönüşüm  Gelişim Kompleksi Toplu Konut  projesi kapsamında  yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik  sözleşmesi imzalanmıştır.

Proje kapsamında yaklaşık 450 Milyon TL tutarında(Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir) hazır beton üretim, tedarik ve nakliye  işi olacaktır.

Proje lokasyonunda  hazır beton üretimi için Akat Mahallesi Uğur Mumcu Cad.  N6-2 Beşiktaş/İstanbul  adresinde  Karanfilköy mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla

Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.


Kredi Hesaplama