FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DITAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 (bugün) tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle;

  

-        Doğrudan bağlı ortaklığımız Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (Ditaş A.Ş.) Yönetim Kurulu'nun 19.06.2023 tarihli Kararı'na konu bedelli sermaye artırım tutarının 42.500.000 Türk Lirası (% 100,00 oranında) olarak belirlenmesine; bu kapsamda, 42.500.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin; yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 42.500.000,- Türk Lirası (% 100,00 oranında) arttırılarak 85.000.000,- Türk Lirası'na çıkarılmasına,

  

-        Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olan 19.06.2023 tarihli izahnamenin; bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2023 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesine,

  

  ilişkin 11.09.2023 tarihli Kararı'na istinaden,

  

-        Ditaş A.Ş.'nin söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılmasına,

  

-        Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde; söz konusu payların, ilgili düzenlemelerde belirtilen usule göre satın alınacağının Ditaş A.Ş.'ye karşı taahhüt edilmesine,

  

-        Şirketimiz tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Ditaş faaliyetlerinde kullanılmak üzere; Ditaş hesaplarına intikal ettirilen toplam 27.758.120,- Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı' ile Ditaş A.Ş. hesaplarına ilave ‘sermaye avansı' intikal ettirilmesi halinde söz konusu avansların tamamının yapılacak sermaye artırımında kullanılmasına,

  

karar verilmiştir. 

  

Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

  

   

  

*İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup Türkçe ve İngilizce açıklama metinlerinde bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama