FİNANS

Özet Bilgi
13.09.2023-Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
10.08.2023
Genel Kurul Tarihi
13.09.2023
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.09.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Yıldız Posta Caddesi No:17 Kat:4 Cerrahoğlu İş Merkezi Esentepe ŞİŞLİ/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2022 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - 2022 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
8 - Yönetim Kuruluna yıl içerisinde yapılan atamaların görüşülerek onaya sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
11 - 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
Şirketimizin 13.09.2023 tarih ve Saat:12.00'de yapacağını duyurduğu 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Ekim 2023 Salı günü saat:12.00'de , Yıldız Posta Caddesi Cerrahoğlu İş Merkezi No:17 Kat:4 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tehir Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar


Kredi Hesaplama