FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/09/2023 , 31/08/2023 , 04/08/2023, 05/05/2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Akzo Nobel N.V.'ye olan 400.000.000 TL borcunu, kalan anapara ve faizi ile birlikte ödeyerek tamamen kapattığına dair 18.09.2023 tarihli, bugünkü açıklamamızda; borcun kapatılmasına ve yapılan ödemeye ilişkin tarih sehven 18.08.2023 olarak belirtilmiş olup, 18.09.2023 olarak düzeltiriz.


 Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız. 

Kredi Hesaplama