FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DOHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
42.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
85.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DITAS, TRADITAS91H8
42.500.000
42.500.000,000
100,00000
1,00
DITAS, TRADITAS91H8
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
42.500.000
42.500.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde; ana hissedarımız Doğan Holding'in satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
19.09.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesinin 85.000.000,- Türk Lirası'na artırılmasında, ihraç edilecek 42.500.000,- Türk Lirası nominal değerli payların kayda alınması talebi ile 19.09.2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Fon Kullanım Raporu.pdf
EK: 2
DITAS İzahname 19.09.2023.pdf