FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
55.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
25.118.110,87
Ulaşılacak Sermaye (TL)
31.042.007,32
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011
913.446,35
215.428,68
23,58416
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011
Hamiline
B Grubu, KUVVA, TRASERVE91T0
24.204.664,52
5.708.467,77
23,58416
B Grubu, KUVVA, TRASERVE91T0
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
25.118.110,87
5.923.896,450
23,58416
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Veysi Kaynak ve Şule Kaynak
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
26.10.2023
SPK Başvuru Tarihi
11.10.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
02.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 16.09.2022 tarih ve 2022.13 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde 55.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.118.110,87 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak 215.428,68 TL nominal değerli A grubu ve 1.410.383,41 TL nominal değerli B grubu paylar Veysi KAYNAK'a, 4.298.084,36 TL nominal değerli B grubu paylar Şule KAYNAK'a olmak üzere 5.923.896,45 TL artışla 31.042.007,32 TL'ye artırılmış ve artırılan 5.923.896,45 TL nominal değerli paylar Veysi KAYNAK ve Şule KAYNAK'a Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 48,47 TL baz fiyatla 04.10.2023 tarihinde tahsisli olarak satılmış olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi bu doğrultuda 31.042.007,32 TL'ye yükselmiştir.

Artırılan 5.923.896,45 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında 287.131.261 TL ortakların Şirketten olan nakdi alacaklarına mahsuben karşılanmıştır.

Tahsisli olarak artırılan 5.923.896,45 TL nominal değerli payların ihracı, ilgili düzenlemeler çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesine ilişkin ekteki tadil metninin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama