FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
TETMT Zorunlu Pay Alım Teklifi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
TETMT
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
137639
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
31.08.2023
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
17.10.2023
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
30.10.2023
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017
Hamiline
Değil
-
267,9523
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017
17.10.2023
0
0
0
0
0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017
18.10.2023
0
0
0
0
0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017
19.10.2023
0
0
0
0
0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017
20.10.2023
0
0
0
0
0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017
23.10.2023
0
0
0
0
0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017
24.10.2023
0
0
0
0
0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017
25.10.2023
0
0
0
0
0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017
26.10.2023
0
0
0
0
0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017
27.10.2023
0
0
0
0
0
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017
30.10.2023
0
0
0
0
0
Toplam Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi
Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, TETMT, TRETKGD00017
0
0
0
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Ek Açıklamalar

Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (Şirket) sermayesinde pay sahibi olan Hüseyin Avni METİNKALE ile Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) arasında imzalanan 09 Ağustos 2023 tarihli Pay Devir Sözleşmesiyle, Hüseyin Avni METİNKALE'nin Şirket sermayesinde sahip olduğu, her biri 0,01 TL nominal değerli A grubu 5.948.899 adet ve B grubu 56.316.028 adet, toplam 62.264.927 adet payların GSYF tarafından satın alınması hususunda anlaşmaya varılmış olup, sözleşme kapsamında payların GSYF'ye devir işlemi 31 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla GSYF Şirket sermayesinde %55,68 oranında pay sahibi olmuş ve Şirket'in yönetim kontrolü GSYF tarafından sağlanmıştır. Bu çerçevede, GSYF tarafından, söz konusu payların iktisabının kamuya duyurulduğu tarih olan 31 Ağustos 2023 tarihinde pay sahibi olan Şirket'in diğer ortaklarına ait payların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında satın alınması için Şirket'in diğer pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 12 Ekim 2023 tarih ve 2023/61 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.

Pay alım teklifi fiyatı Şirketimizin 1 TL nominal değerli pay için pay başına 267,9523 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 17 Ekim 2023 – 30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmış olup, pay alım teklifine katılan yatırımcı olmamıştır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu - Onaylı.pdf
EK: 2
Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf
EK: 3
Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf

Kredi Hesaplama