FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2021, 20.09.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
20.09.2021 tarihinde Udentify Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ("Udentify") Şirketimizin sahibi olduğu 7363 adet nama yazılı 7.363 TL nominal değerdeki payın Netcad Yazılım Anonim Şirketi'ne ("Netcad") devrine karar verildiğine ve devir bedelinin Udentify'ın 42 ay içinde ulaşacağı aylık tekrar eden gelir miktarına göre hesaplanacağına ilişkin KAP açıklaması yapılmıştı.

12.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile; (i) Söz konusu payların satışı hakkında yapılmış olan 20.08.2021 tarihli sözleşmenin feshine ve (ii)Udentify marka ve faaliyetinin sektördeki konumunun etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. 

Şirketimizin de taraf olduğu Rem Araştırma Hizmetleri Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. ("Rem") ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, Udentify ile Netcad arasındaki 20.08.2021 tarihli sözleşmeye istinaden, Netcad tarafından Udentify'daki paylarımıza ilişkin olarak tarafımıza ödenmesi gereken devir bedeli, Rem'in yükümlülüğüne geçmiştir. Udentify, Rem'in büyük hissedar olduğu yeni bir şirkette faaliyetlerine devam edecek olup Şirketimizin de bu yeni şirkette hissesi devam edecektir. Ayrıca, Şirketimizin yeni şirkette sahip olacağı hisselerin tamamını 2025 yılının haziran ayı sonunda $428.400 karşılığında Rem'e satış hakkı bulunacaktır. 2025 yılı haziran ayı sonunda söz konusu payların satılmaması halinde, hissedarlığımız devam edecektir.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama