FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.09.2023
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
GELİR TABLOSU
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Gelir Tablosu KAP excel şablon girişlerinde yapılan düzeltme
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Değişikliğin net dönem karına etkisi yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

30.09.2023 finansal tablolarının KAP excel şablonlarına girişi sırasında Dönem Karının tamamı Kontrol Gücü olmayan paylara işlenmiştir.

Yapılan bu düzeltme ile Dönem Karı Dağılımı payları oranında Ana Ortaklık Payları ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar olarak dağıtılmıştır.


Kredi Hesaplama