FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
03.10.2023
Genel Kurul Tarihi
03.11.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.11.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
TURGUTLU
Adres
Selvilitepe OSB Mah. Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 TURGUTLU/MANİSA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan İzin Süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması
4 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Olağanüstü Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Olağanüstü Genel Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 03 Kasım 2023 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde yapılan 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi müzakere edildi ve onaylandı.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

3. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan İzin Süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması konusu müzakere edildi ve onaylandı.

4. Dilek ve Temenniler.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Seyitler Toplantı Tutanağı 03.11.2023.pdf - Tutanak
EK: 2
Seyitler Hazirun 03.11.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
  • Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Selvilitepe OSB Mah. Turgutlu 1. Osb. 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu / MANİSA adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Kredi Hesaplama