FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/11/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
684
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN

  

9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

 

  

 

  

01.01.2023-30.09.2023 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve FAALİYET RAPORU'NUN KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN;

  


 KARAR TARİHİ: 03.11.2023
 KARAR SAYISI:  684

  

 

  

Şirketimiz, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 01.01.2023-30.09.2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tablosu ("Finansal Tablolar") ve Dipnotlar", ile Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ("Finansal Raporlar") tarafımızca incelenmiştir.

  

 

  

Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

  

 

  

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 

  

Saygılarımızla.

  

 

  

REYSAŞ TAŞIMACILIK ve LOJİSTİK T.CARET A.Ş.

  

 

  

Tarih: 03.11.2023

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                   
 

DURMUŞ DÖVEN

 
 

EGEMEN DÖVEN

 
 

YÖNETİM KURULU  BAŞKANI

 
 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN  YARD.

 
  

 

Kredi Hesaplama