FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ODAS, CANTE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WholesaleTransactionAbstract|
Toptan Alış Satış İşlemi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2023 tarihli 2023/65 sayılı bülteninde; Çan2 Termik A.Ş.'nin (Çan2) 1.262.050.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 800.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılması ve ihraç edilecek payların tamamının, halka arz edilmeksizin Çan2'nin hakim ortağı Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye tahsisli olarak satılması amacıyla  düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebi, SPK tarafından olumlu karşılanmış olup, işleme ilişkin SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi 07.11.2023 tarihinde Çan2 Termik A.Ş. tarafından KAP üzerinde yayınlanmıştır.


  

Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul'a 30.10.2023 tarihinde başvurulmuş olup, Borsa İstanbul'dan alınan 31.10.2023 tarihli yazıda; başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru geçmiş 10 iş günü oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın ile başvuru tarihinden önceki işgününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın 18,45 TL olduğu belirtilmiştir. Buna müteakip işlem fiyatı 21,76 TL olarak belirlenmiştir.

 

  

Tahsisli sermaye artışı üzerinden yaratılan toplam 138.116.902,57 TL nominal değerli Şirket payları, Şirket ortaklarından Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye 1 TL nominal değerli pay için 21,76 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.

  

 

  

Satılacak toplamda 138.116.902,57 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".

  

Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (07.11.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.

  

Satış işleminin 09.11.2023 tarihinde ve takasının da Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacak olması planlanmaktadır.

  

 

  

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama