FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
8
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|


FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ:09.11.2023

KARAR SAYISI :08

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1.SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 

 

Şirketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, konsolide Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir.
 
 a) 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait konsolide Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,


 b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait konsolide Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,


 c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.  finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
 beyan ederiz.
 
 Saygılarımızla,

      

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                              YÖNETİM KURULU ÜYESİ

VEYSİ KAYNAK                                                                     MUSTAFA ATALAR

 

 

 

 

 

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAHADIR AKGÖZ                                                                 EMİN ERDAL

                                            

 

Kredi Hesaplama