FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DITAS, DOHOL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 42.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 42.500.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 85.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 18.10.2023– 01.11.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 62.842,211 TL nominal değerli payların 62.842,00 TL nominal değerleri paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 06.11.2023 ve 07.11.2023 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.

06.11.2023-07.11.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 62.842,00 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU
50.000
% 79,56
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR
7.072
% 11,25
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
VOLKAN KÜÇÜK
5.000
% 7,96
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına

Kredi Hesaplama