FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023 - 05.10.2023 - 11.10.2023 - 19.10.2023 - 26.10.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi ve "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılan başvurumuz 13.11.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00090917450 sayılı yazısıyla onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metinleri (eski-yeni) ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme değişiklik tasarılarının yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.

Kredi Hesaplama