FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.09.2023
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/11/2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Bera Holding A.Ş.'nin vergi mevzuatına göre hazırlanan (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) ve Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Meram Vergi Dairesine sunulmuş olan 01.01.2023-30.09.2023 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Ekte sunulan Gelir Tablosu, sadece Bera Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.

  

 

  

(Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Kredi Hesaplama