FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
14.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı
2.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14 Kasım 2023 tarihinde aldığı kararla, Şirketimizin borçlanma yapısını çeşitlendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden 2.500.000.000 TL (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken ve/veya sabit faizli olarak belirlenmesine, yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması, gerekli tüm izinlerin alınması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi ve ihraç ile ilgili yapılacak diğer her türlü iş ve işlemleri yürütmek için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Kredi Hesaplama