FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Solunum Yolu PCR Kiti Alımı
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
WHO Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Kazanıldı
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
15.995.000 TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%13
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Ofisi'nin Solunum Yolu PCR Kit Alımı talebine şirketimiz teklif sunmuş, ilgili kalemin şirketimizden tedariği uygun bulunmuştur.Bahse konu kitlerin teslimi Kasım 2023 sonu itibariyle planlanmaktadır.  

Kredi Hesaplama