FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2023 , 06.07.2023, 01.06.2023, 19.04.2023, 14.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
06.03.2023
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14.03.2023
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Sermaye Piyasası Kanunundan Kaynaklanan (03.02.2023 tarih ve 3 Sayılı Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının İptali)
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Bir Gerçek Kişi Yatırımcı
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/303 E. 2023/874 K
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
-
oda_Decision|
Alınan Karar
Mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

21.09.2023 tarihli KAP açıklamamızda;

  

Şirketimizin 03/02/2023 tarih ve 3 sayılı tahsisli sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının iptali için bir bireysel yatırımcı tarafından açılan ve Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/303 E. sayılı dosyasında görülmekte olan davanın, 21.09.2023 tarihli üçüncü duruşmasında Mahkeme tarafından, istinaf yolu açık olmak üzere, davanın reddine karar verildiği açıklanmıştı.

  

Yatırımcı tarafından ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

  Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama