FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProceduresConductedUnderArticleThreeHundredSeventySixOffTurkishCommercialCodeAbstract|
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 08.11.2023 tarihinde KAP'ta yayımladığı 30.09.2023 tarihi ara dönem finansal durum tablosuna göre özsermayesinin negatif olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin 3. Fıkrası ve 15.09.2018 tarihli "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun       376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri kapsamında Yönetim Kurulumuzun 16.11.2023 Tarih ve 2023-29 Sayılı kararı uyarınca 30.09.2023 tarihli ara bilanço çıkartılması ile ilgili işlemlere başlanılmış olup, hazırlanmasını müteakip ivedilikle KAP'ta yayımlanacaktır.

  

 

  

Diğer taraftan 23.06.2023 tarihinde esas sözleşmemizin 6. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 TL çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 258.500.000 TL artırılarak 300.000.000 TL ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.07.2023 tarihinde başvurulmuştur.

  

  

  

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Kredi Hesaplama